Menu

XIII Festiwal Filmu Filozoficznego

XIII Festiwal Filmu Filozoficznego 26/11 – 17/12/2023

XIII edycja Festiwalu Filmu Filozoficznego jest kontynuacją linii programowej poprzednich odsłon Festiwalu, tym razem podejmującą nowe wątki, idee, dedykując swoje działania kolejnej grupie odbiorców. Festiwal jest obecny w Krakowie od 2006 roku łącząc, z dużą dbałością o program i interdyscyplinarność, filozofię, film, literaturę. Tegoroczna edycja skierowana jest do młodych ludzi, podejmując temat ich Nowego Świata – „Nowego Universum”. Wzorem poprzedniej edycji chcemy zorganizować także ciąg dalszy BajkoZofii, która na odpowiednim poziomie dla dziecka, podejmuje temat „nowej rzeczywistości”, z którą dziecko się styka, której doświadcza.

XIII Festiwal Filmu Filozoficznego – Nowe Universum

Program Festiwalu odpowiada na potrzeby młodego człowieka w zakresie zmieniającej się tak szybko rzeczywistości. W XXI wieku ludzkość mierzy się z ogromnymi przemianami cywilizacyjnymi: całkowita digitalizacja życia codziennego oraz zapośredniczenie go w mediach społecznościowych, rozwój technologii AI, pandemia COVID-19, przemiany klimatyczne, wojny prowadzone na całym świecie, rywalizacja 3 mocarstw USA, Rosja i Chin, liberalizacja polityczna. Społeczeństwo na skalę globalną zakorzenione jest w dwóch: realnej i wirtualnej.

Tematyka festiwalu to komplementarne sekcje poświęcone pojęciu „Nowego Człowieka”, który żyje, lub już za chwilę będzie funkcjonował w „Nowym Universum”. Poprzez nowe technologie, zakres aktywności sztucznej inteligencji, wielość narracji, do których brakuje krytycznych narzędzi ich weryfikacji, z jednej strony chęć bycia bliżej natury, z drugiej jednak niemoc zatrzymania procesów niszczenia środowiska, daje asumpt do próby zrozumienia i budowania podstaw nowego świata, lub poszukiwania innych punktów odniesienia, ponieważ poprzednie przestały spełniać tą funkcję.

Festiwal pozwala na podejmowanie trudnych pytań, które zadają sobie młodzi ludzie i wspólne z zaproszonymi gośćmi, poszukują możliwych odpowiedzi, m.in. poprzez sztukę filmową, na sytuację niepewności, braku stabilności, i odwiecznego pytania: Dokąd zmierza człowiek? U podstaw naszego myślenia o kinie znajduje się przeświadczenie, że kino filozoficzne wyrasta z tych samych przesłanek, co myślenie filozoficzne: zdziwienia, wątpienia, cierpienia. Czerpie z tych samych pytań, szuka odpowiedzi. Jest to również myślenie o kinie jako medium odsłaniającym jakąś tajemnicę człowieka w relacji do innego człowieka, do samego siebie, do rzeczywistości, w której egzystuje i która go przekracza.

Program Festiwalu składa się z trzech sekcji filmowo-filozoficznych:

Pokaz filmu krótkometrażowego „Iskierka” w reż. Agnieszki Polańskiej i Joanny Miczałowskiej. Projekcji towarzyszy spotkanie, z Joanną Miczałowską które poprowadzi Barbara Szymańska. Po filmie zapraszamy na warsztaty plastyczne tworzenia makiety „pokój dla mojego przyjaciela” inspirowanej makietą filmową wykorzystaną w obejrzanej animacji.

„Iskierka” to animacja poklatkowa inspirowana kulturą ludową. Scenariusz filmu został oparty na znanych tekstach, tj. „Chodzi lisek koło drogi”, „Bajka iskierki”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Tej krótkiej podróży wychodzenia z dzieciństwa w dorosłość towarzyszą lekcje, których dostarczają bajki. Jeśli życie to walka, to zaczyna się ona od walki ze strachem, którą nasz bohater toczy na granicy jawy czy snu?, z prawdziwym, czy może z wyobrażonym  wrogiem – niedźwiedziem?, i czy na pewno wrogiem…? Jest ona o tyle ważna, że pozwala zmężnieć, nabrać odwagi, by opuścić ciepłe pielesze i wyruszyć w świat! I pięknie żyć?!

Projekt powstał w ramach Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022
Produkcja: Agnieszka Polańska i Joanna Miczałowska
Montaż: Agnieszka Polańska
Muzyka: Stanisław Rzepiela
Śpiew: Wojciech Dawid Terechowicz

Szczegóły już wkrótce.