Menu

XI edycja festiwalu

5 maja 2017 - Poprzednie edycje festiwalu

Filmy

Endorphin / Androfin

Year of production – 2013
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 17 min
Producer – Hamid Asadbeigi
Director – Reza Gamini
Writer – Reza Gamini


Synopsis
Endorphin is about a man who lost his family in a bus accident and he lock up himself in home. After more than a month he decides to go out and leave the house and come to life again. But he cannot help himself laughing.

„Endorphin” to historia mężczyzny, który stracił swoją rodzinę w wypadku samochodowym, po którym odizolował się w domu. Po miesiącu postanawia wyjść i powrócić na nowo do życia, ale nie potrafi się powstrzymać od śmiechu.


Survival / Tanazo’

Year of production – 2015
Genres – Experimental
Language – No dialogue
Duration – 8 min
Producer – Majid Barzegar
Director – Masoud Hatami
Writer – Masoud Hatami


Synopsis
Power never lasts forever

Siła nigdy nie trwa wiecznie.


Dream of Dragonfly / Royaie-sanjaghak

Year of production – 2009
Genres – Experimental documentary
Language – Persian
Duration – 20 min
Producer – Atefeh Khademolreza/ Kaveh Ghahreman
Director – Atefeh Khademolreza
Writer – Atefeh Khademolreza


Synopsis
This is about a boy who is going blind. Therefore he sees a dream while his world going to a deep dark. On the other hand in his dream, gradually a girl appears and starts her new life in a strange space and…

Film o chłopcu, który staje się niewidomy. Śni o świecie zapadającym się w ciemną czeluść. Jednocześnie w jego śnie stopniowo pojawia się dziewczyna, która zaczyna nowe życie w dziwnej przestrzeni i…


Ants apartment / Koshki merulekan

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Kurdish
Duration – 11 min
Producer – Garmyan General Directorate Cultural and the Youth
Director – Tofigh Amani
Writer – Tofigh Amani


Synopsis
This story is about a threesome family that lives in the ant’s apartment in one of the deserts of Iraq after the war. One day a strange thing happens that changes their…

Opowieść o trzyosobowej rodzinie z powojennej irackiej pustyni . Pewnego dnia zdarza się coś dziwnego, co zmienia ich…


Newzif / Newzif

Year of production – 2011
Genres – Experimental
Language – No Dialogue
Duration – 6 min
Producer – Mohammad Esmaeili
Director – Mohammad Esmaeili
Writer – Mohammad Esmaeili


Synopsis
A young man is goes up a tall building. Exhausted and breathless, he reaches the rooftop. On the edge of the roof, he starts a game which has no ending.

Młody mężczyzna wspina się na dach wysokiego budynku. Zdyszany i wyczerpany, na krawędzi dachu rozpoczyna grę, która nie ma końca.


Incomplete as it can be / Natamam be shedate harche tamamtar

Year of production – 2014
Genres – Experimental
Language – No Dialogue
Duration – 17 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Azad Mohammadi
Writer – Azad Mohammadi


Synopsis
A man constantly return to himself.

Pewien mężczyzna nieustannie powraca do siebie.


Withdrawal / Hazf-e-ezterari

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 30 min
Producer – Peiman Naimi & Fahimeh Aghahasani
Director – Peiman Naimi & Fahimeh Aghahasani
Writer – Peiman Naimi & Fahimeh Aghahasani


Synopsis
Shirin, a painting student who is living in dormitory, is graduated now. According to her father’s insist; she has to go back to her hometown, but that’s impossible, because she has a very big problem…

Shirin, studentka malarstwa, mieszkająca w akademiku, właśnie ukończyła naukę. Pod naciskiem ojca musi wracać do rodzinnego miasteczka, jednakże nie jest to możliwe – ma wielki problem…


The Disease / Bimari

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 20 min
Producer – Documentary and Experimental Film Center
Director – Milad Sotoudeh & Sajad Sotoudeh
Writer – Milad Sotoudeh & Sajad Sotoudeh


Synopsis
A strange disease spreads in the city. A man tries to save his wife from the disease.

W mieście rozprzestrzenia się dziwna epidemia. Pewien człowiek próbuje ocalić przed chorobą swoją żonę.


Bicycles, Parents, Cigarettes / Docharkheha, Pedarha, Sigarha

Year of production – 2014
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 15 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Ebrahim Irajzad
Writer – Ebrahim Irajzad


Synopsis
A man has decided to quit smoking, but when his son and his friend are accused to stealing a bike, the story starts another way.

Film opowiada o decyzji rzucenia palenia papierosów przez pewnego mężczyznę. Niestety podjętą próbę utrudnia fakt, że zarówno jego syna, jak i przyjaciela oskarżono o kradzież roweru. W tym momencie cała historia schodzi na zupełnie inne tory.


Gambler / Ghomarbaz

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 21 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Karim Lakzadeh
Writer – Karim Lakzadeh


Synopsis
In a misty village, on the top of mountain, two gamblers take an old man to his cottage in the middle of the jungle to get their money back. They bury him alive in his own garden, find the money in his house and split it between themselves.

W mglistej wiosce na szczycie góry dwóch hazardzistów zabiera starego człowieka do jego domku w środku puszczy, aby odzyskać swoje pieniądze. Grzebią go żywcem w jego własnym ogrodzie, znajdują pieniądze w jego domu i rozdzielają między siebie.


The abandoned faces / Surathaye matruk

Year of production – 2014
Genres – Drama
Language – Kurdish
Duration – 14 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Ashkan Ahmadi
Writer – Ashkan Ahmadi


Synopsis
Some old man with no faces, are coming to a land to take new identity and face to stay and live. A dealer man is helping them to find dead body and sick persons to use their faces and ID cards and making money out of them.

Starsi ludzie bez twarzy zmierzają do pewnego kraju, aby zyskać nową tożsamość i twarze, osiedlić się i na nowo zacząć życie. Pewien dealer dla zarobku pomaga im znaleźć martwe ciała i chore osoby, by mogli użyć ich twarzy i dokumentów.


Bandage / Panseman

Year of production – 2011
Genres – Drama
Language – No Dialogue
Duration – 10 min
Producer – The Artistic Center of Fars
Director – Omid Abdollahi
Writer – Omid Abdollahi


Synopsis
A man goes home after buying a mirror. The house is quiet, but the shattered mirror in the frame indicates some events have happened before.

Po zakupie lustra, pewien mężczyzna wraca do domu. Jest w nim cicho i spokojnie, ale stłuczone lustro oprawione w ramy mówi o wydarzeniach z przeszłości.


Slaughterhouse / Kushtarga

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Kurdish
Duration – 24 min
Producer – Behzad Azadi
Director – Behzad Azadi
Writer – Behzad Azadi


Synopsis
Drug dealing is like being on the fast lane for getting rich, but does it always pay off?

Dealowanie wydaje się być szybkim sposobem na zarobienie grubego szmalu. Pytanie, czy zawsze opłacalnym?


Bitter Milk / Shir-e-Talkh

Year of production – 2011
Genres – Drama
Language – Persian (Dari)
Duration – 29 min
Producer – Artistic Center of Khorasan Razavi / Yaghma Ghavi peykar
Director – Nasser Zamiri
Writer – Nasser Zamiri


Synopsis
As a result of the bombardment, many people of war-torn Afghanistan have become homeless and are more poverty-stricken. After many sufferings, Aziz’s family, along with some other Afghan families, is going to the Pakistani border with their infants in order to earn a living.

W wyniku bombardowania, wielu ludzi z dotkniętego wojną Afganistanu stało się bezdomnymi i dotkniętymi nędzą. Po niezliczonych cierpieniach, rodzina Aziza razem z innymi afgańskimi rodzinami, wędruje z dziećmi do pakistańskiej granicy, aby zarobić na życie.


Lay my bed in the room / jaye mano toye otagh bendaz

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 15 min
Producer – Amir Toudeh Roosta
Director – Amir Toudeh Roosta
Writer – Amir Toudeh Roosta


Synopsis
The story revolves around a family, which is mourning the loss of a young lad, and reunites with the bride of the family and a brother-in-law in a quiet post-funeral grief.

Cała historia skoncentrowana jest wokół pewnej rodziny, która opłakuje stratę młodego chłopaka i ponownie łączy się w cichym żalu z jego narzeczoną i szwagrem.


3Years 3Month 2Days / 3sal 3mah 2rooz

Year of production – 2016
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 25 min
Producer – Davood Rahmani & Saeid Valizade
Director – Davood Rahmani & Saeid Valizade
Writer – Saeid Valizade


Synopsis
You will find out the real meaning of life in case you are getting near to its final level. You’ll come to know “Masoud” in the trend of unintended murder and that he during three years and three months and a two days conviction after the death sentence being certain is in his ultimate living hours.

Odkryjesz prawdziwe znaczenie życia, jeśli zbliżasz się do jego ostatecznego poziomu. Poznasz „Masouda”, który popełnił morderstwo w afekcie i po wyroku, przez trzy lata i trzy miesiące i dwa dni żyje z przekonaniem, że wyrok śmierci zostanie wykonany i są to jego ostateczne godziny życia.


Vision / Didan

Year of production – 2015
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 15 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Soheil Amirsharifi
Writer – Soheil Amirsharifi


Synopsis
While an installer of CCTV is observing and controlling a residential town secretly, suddenly he sees that a boy is disturbing his girlfriend. He wants to revenge. Since he knew some secrets of the boy’s life, he forces his girlfriend to threaten the boy with revealing his secrets. They torture the boy and when the boy starts to cry the installer feel satisfied and let him go, but the girl gets upset and feels guilty.

Podczas gdy instalator CCTV w tajemnicy obserwuje i kontroluje miasteczko, nagle zauważa chłopaka, który zaczepia jego dziewczynę. Chce zemsty. Mając w zanadrzu informacje o niektórych jego sekretach , postanawia to wykorzystać. Zmusza swoją dziewczynę do zastraszania swojej nowej ofiary. Zaczynają go torturować, a wtedy on pęka. Usatysfakcjonowany instalator puszcza go, jednakże dziewczyna jest zdenerwowana i ma poczucie winy.


Delete / Dilit

Year of production – 2011
Genres – Experimental
Language – No Dialogue
Duration – 11 min
Producer – Kazem Mollaie
Director – Kazem Mollaie
Writer – Kazem Mollaie


Synopsis
A man is doing an experiment on deleting his life.

Pewien człowiek robi eksperyment. Postanawia „skasować” swoje życie.


Cloudy children / Kudakan-e-abri

Year of production – 2014
Genres – Drama
Language – Persian
Duration – 18 min
Producer – Iranian youth cinema society
Director – Reza Fahimi
Writer – Reza Fahimi


Synopsis
The story of two rural kids who have struggle over things that can not be earned. Finally all of a sudden they share all their lacking.

Historia dwóch wiejskich dzieciaków walczących o rzecz, na którą ich nie stać.


Building No. 13 / Khaneye shomareh 13

Year of production – 2016
Genres – Drama
Language – Kurdish
Duration – 11 min
Producer – Amir Gholami
Director – Amir Gholami
Writer – Amir Gholami


Synopsis
The movie is a story of human life in the sewage system in which people from upper floors make their social environment dirty.

Film jest historią ludzi żyjących w kanałach, zanieczyszczanych przez ludzi z wyższych poziomów.


Ghighoo/ Ghi-Ghoo

Year of production – 2012
Genres – Esperimental
Language – No Dialogue
Duration – 12 min
Producer – Iraj Mohammadi Razini & DEFC
Director – Iraj Mohammadi Razini
Writer – Iraj Mohammadi Razini


Synopsis
A man is digging in a dried land in the midst of a ruin. Perhaps he is looking for reassurance. Suddenly, a black bird catches his attention. He gathers his tools and goes from ruin to ruin following the sound of a bell, hoping to find the black bird.

Pewien człowiek kopie w wyschniętej ziemi pośród ruin. Być może szuka w tej czynności pocieszenia. Nagle zwraca uwagę na czarnego ptaka. Zbiera swoje narzędzia i wędruje od ruin do ruin za dźwiękiem dzwonu, mając nadzieję na znalezienie ptaka.


Monolog / Monolog

Year of production – 2013
Genres – Esperimental
Language – Persian
Duration – 6 min
Producer – Kaveh Ghahreman
Director – Kaveh Ghahreman
Writer – Reza Saidi


Synopsis
A young woman talking to herself in a mirror…

Ashkan Ahmadi

Ashkan Ahmadi

Ashkan Ahmadi: reżyser, operator, manager, producent i montażysta. Urodził się w Baneh (Iran) w 1974. Otrzymał licencjat z inżynierii mechanicznej. Działalność artystyczną rozpoczął od teatru w trakcie studiów uniwersyteckich w 1992. Działalność filmową rozpoczął w Iranian Young Cinema Association (Związek Młodego Kina Irańskiego) w 1999. Studiował w Łódzkiej Szkole Filmowej na wydziale reżyserii. Jest autorem 7 filmów krótkometrażowych, które zdobyły nagrody podczas krajowych i międzynarodowych festiwali filmowych. Brał również udział w kilku międzynarodowych produkcjach filmów krótkometrażowych i fabularnych jako operator, producent oraz montażysta.
Już od poniedziałku (8 maja) trzy dni filmowych wieczorów: „Kino, człowiek Orientu, marzenia i rzeczywistość”. W ciągu ostatnich lat, dzięki rozwojowi technologii, pojawiły się nowe możliwości dla młodych filmowców irańskich, pozwalające im przekształcać myśli i marzenia w filmową rzeczywistość. Uczestnictwo w międzynarodowych festiwalach i udoskonalenie jakości filmów w krajach takich jak Iran przyczyniło się do rozkwitu tamtejszego kina, które zostało docenione na świecie. Wybrane do festiwalowych projekcji tytuły, nagrodzone na wielu międzynarodowych festiwalach, ukazują kondycję kina irańskiego ostatnich lat. Historia kina w Iranie zbiegła się z historią kina na świecie. Kinematografia irańska bardzo szybko stała się przekaźnikiem uczuć i myśli społeczeństwa. Kino Bliskowschodnie jako całość było pod dużym wpływem Hollywood, Bollywood, kina europejskiego, a także innych niezależnych tendencji kina światowego. Nasze pokolenie filmowców, którzy mają teraz 30 i 40 lat, było pod wielkim wpływem kina europejskiego, w tym kina wschodnioeuropejskiego, a w szczególności polskiego. Innymi słowy, należymy do pokolenia irańskich filmowców, którzy byli zafascynowani filmami Kieślowskiego czy Polańskiego i pod ich wpływem kreowali swój filmowy język. Stąd w dziełach wielu współczesnych filmowców tyle zimna i szarości, a także poetyckie budowanie rzeczywistości. Wschodni mistycyzm, a także specyficzne warunki społeczne składają się na unikalny charakter młodego kina irańskiego.


Ashkan Ahmadi
„Cinema, oriental human, dreams and reality”.

In the past 5 or 6 years, due to the advances in technology, an opportunity has been created for young filmmakers, to record their thoughts and fantasies into reality.
This topic, alongside growth in quality of images and sounds in the films, has led to trying to choose topics and subjects, is consistent with these facilities.
On the other hand, participate in international festivals, and young filmmakers attempt to improve the quality of films in countries such as Iran, created acceptable results and led to rising and highlighting these works.
For this reason, gathering a number of these selected films, which each one have appeared in festivals and have won awards, could show an appropriate face of film events at recent years in a country like Iran.
History of cinema in Iran, coincides with the history of cinema in the world.This means that the film and cinema started too early in Iran, and due to its novelty, replaced as a means to express feelings and thoughts in the society very soon.
Throughout the history of Iranian cinema, various seasons were created and in each of the seasons, we can see the influence of one of the prevalent cinematic models in the world.
Cinema in Middle East as a whole, was under the influence of Hollywood, Bollywood, European cinema and also different and independent waves of cinema.
But our generation of filmmakers who are now 30 and 40 years, very influenced by the cinema of Europeans countries. For example Eastern Europe cinema, especially Poland, has affected our adolescence.
In other words, we belong to a generation of Iranian filmmakers who were fascinated by Kieslowski and Polanski’s movies. And we understand the cinema with this kind of cinematic expression. That’s why, in the many filmmakers of our time, you can see gray and cold space and imaginary and poetic narratives in the context of human and social problems.
Although this film expression with passing through the filter of mystical Eastern thought and social conditions in our region, is manifested as a unique form.

Filmografia:
People Are Distant – Fiction/11min/color/Dvcam/2001
A woman from fog tribe – Fiction/14min/color/Dvcam/2003
The Wooden Stake – Fiction/18min/color/Dv/2004
Not been taken photos – Fiction/11min/color/Dvcam/2007
The pilgrims of pomegranate valley – Fiction/12min/color/35mm/2007
The Lagoon – Fiction/11min/color/Dvcam/2008
The Oven – Fiction/14min/color/Dv/2008
The abandoned Faces – Fiction/14:30min/color/HD/2015
The Byroads – Fiction/75min/color/HD/2016
The wet suitcase – Fiction/11min/color/HD/2016

Dodaj komentarz